Цитати за злото

В тази категория има 142 цитата, подредени в 15 страници.

И страхливецът прелива от омраза. Но дискретно!
Станислав Йежи Лец

Омразата, злобата, отмъщението и страхът - те са чумата на Земята. Любовта, добротата, състраданието, съчувствието и помощта към другите - те са лекарство.
Честър Бенингтън

Човешкият род е лош по природа и е станал още по-лош под влияние на обществото. Всеки човек носи в себе си недостатъците: 1. На човечеството; 2 На индивида; 3. На съсловието си. С течение на времето тези недостатъци се увеличават. Наранен от чуждите недъзи и нещастен поради своите собствени, застаряващият човек започва да презира и човечеството, и обществото.
Никола Себастиан Шамфор

Проблемите са неизбежни. Мизерията е въпрос на избор.
Ан Ландърс

Всички хора са склонни да извършват непозволени постъпки както в личния, така и в обществения живот и никакъв закон не е в състояние да ги удържи. Държавите са изпробвали всевъзможни наказателни мерки и непрекъснато са ги усилвали. С времето почти всички наказания били заменени със смъртно наказание. Обаче и при тази мярка престъпленията не намалели. И така, трябвало е или да измислят още по-страшни наказания, или да принаят, че престъпниците въобще не се плашат от никакви наказания.
Тукидид

Този, който се превръща в пълзяща твар, може ли след това да се оплаква, че са го сгазили?
Имануел Кант

Кое е за предпочитане: да умреш болен или да умреш здрав?
Венцеслав Константинов

Честно казано само малцина имат понятие от прошка. От него се нуждаят не престъпниците, а по-скоро самите жертви, защото именно заради тях се е случила бедата. Ако те не бяха толкова слаби и лекомислени, а по-далновидни, ако се стараеха да не се навират в неприятностите, то на света щеше да има много по-малко горест.
Маргарет Атууд

Само това средство може да поправя, което може да застави виновния да осъзнае, че е постъпил лошо, че трябва да живее и да постъпва по друг начин. Шибалката действа само за кратко; когато децата пораснат и престанат да се боят от нея, заедно с нея изчезва и съвестта.
Феликс Дзержински

Това е рай, но ние не можем да се измъкнем от него. А всяко място, откъдето не можеш да се измъкнеш, е ад.
Маргарет Атууд