Зороастър - Цитати

Зороастър, също Заратустра е персийски религиозен реформатор, основоположник на зороастризма, държавна религия на Персия от времето на Ахеменидите до края на Сасанидската епоха. В тази категория има 1 цитат.

Отиди до където можеш да виждаш и когато стигнеш там, ще можеш да виждаш по-далеч.
Зороастър