Ние и руснаците сме 200 милиона.
Сръбска поговорка

Подобни

Бог високо, Русия далеко.
Сръбска поговорка

Хората растат, но не се променят.
Елизабет Бард

Трябва да стигнете до точката, че това, което хората смятат, не е вашият основен мотиватор. Постигането на целта е мотиваторът.
Дейв Рамзи

По-дълбоко гледат в сърцата на хората тези очи, които повече от всички са плакали.
Елиза Ожешкова

Хората, които изграждаха космическата програма - както съветската, така и американската - бяха читатели на научната фантастика.
Грегъри Бенфорд

Връзката на човек с храната е една от най-важните връзки.
Нед Визини

Не мога да доверя на човек да управлява хора, когато той не е в състояние да управлява себе си.
Робърт Лий

Човек създава впечатлението, че хората изглежда са станали излишни на планетата, а Земята отхвърля тези, които живеят на нея.
Игор Прокопенко

Колкото повече разбирам за хората, толкова повече заобичвам компютрите.
Фридрих Незнански

Хората са склонни да не използват тази дума красота, защото тя не е интелектуална - но трябва да има припокриване между красота и интелект.
Тадао Андо