Максим Горки - Цитати

Максим Горки e руски писател. Рожденото му име е Алексей Максимович Пешков (1868–1936). Роден е на 28 март 1868 г. в Нижни Новгород. В тази категория има 174 цитата, подредени в 18 страници.

Децата са нашите утрешни съдии.
Максим Горки

Аз съм живял тук половин година... а е все едно като шест години...
Максим Горки

Висотата на културата определя отношението към жената.
Максим Горки

Веселият човек е винаги славен човек... Подлеците рядко са весели хора.
Максим Горки

В края на краищата щастливият човек е ограничен човек.
Максим Горки

Но може би всичко е устроено така, че земята да се върти около слънцето, а човекът около своят дух.
Максим Горки

Страданията са неизбежната сянка на любовта.
Максим Горки

Съвестта е издъхнала в нашето диво време.
Максим Горки

Наказанието на човек е в самия него.
Максим Горки

Предразсъдъците са отломки от стари истини.
Максим Горки