Квинтилиан - Цитати

Марк Фабий Квинтилиан (роден 35 н.е., днешна Калаора, Испания -96 н.е.) е известен римски реторик. В тази категория има 35 цитата, подредени в 4 страници.

Практиката без теория е по-ценна от теорията без практика.
Квинтилиан

Красноречието е много важно средство за възбуждане на хората.
Квинтилиан

Стилистическите фигури трябва да украсяват, а не да затъмняват речта.
Квинтилиан

По-лесно е да направиш повече, отколкото да повториш стореното.
Квинтилиан

Не навсякъде едно и също е прието.
Квинтилиан

Ако при вратите гори, ще минем през стената.
Квинтилиан

Чистата съвест струва колкото хиляди свидетели.
Квинтилиан

Можеш да противопоставяш на философите, но не и на ораторите.
Квинтилиан

Сърцето прави хората красноречиви. - т.е. вълненията карат хората да говорят.
Квинтилиан

По-лесно е да се занимаваш с много предмети последователно, отколкото с един продължително.
Квинтилиан