Квинтилиан - Цитати

Марк Фабий Квинтилиан (роден 35 н.е., днешна Калаора, Испания -96 н.е.) е известен римски реторик. В тази категория има 29 цитата, подредени в 3 страници.

Чистата съвест струва колкото хиляди свидетели.
Квинтилиан

Можеш да противопоставяш на философите, но не и на ораторите.
Квинтилиан

Сърцето прави хората красноречиви. - т.е. вълненията карат хората да говорят.
Квинтилиан

По-лесно е да се занимаваш с много предмети последователно, отколкото с един продължително.
Квинтилиан

Историята трябва да се разказва, а не да се доказва.
Квинтилиан

Изморява ни не толкова самият труд, колкото мисълта за него.
Квинтилиан

Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва.
Квинтилиан

Само тази работа е дълга, която я вършиш без всяко желание.
Квинтилиан

Лъжецът трябва да помни какво говори.
Квинтилиан

От всички науки и изкуства най-древното е музиката.
Квинтилиан