Плутарх - Цитати

Плутарх е древногръцки историк, биограф, есеист и среден платонист. Плутарх е роден във видно семейство в Херонея, в областта Беотия в Гърция. В тази категория има 100 цитата, подредени в 10 страници.

Страхът от суеверията е най-безпомощния от всички страхове и най-парализиращия.
Плутарх

Темистокъл, продавайки един имот, наредил на глашатая да обяви, че той си има и добър съсед.
Плутарх

Не бива никога нищо да се унищожава, без да сме уверени, че можем да заменим унищоженото с нещо също токова изгодно.
Плутарх

Отровата позволява да се лови риба лесно и бързо, но я разваля и я прави неядлива; така и жените, които с гадателство и градински билки се стараят да удържат при себе си мъжете, ги пленяват с чувствени наслади, но живеят след това с безумци и умопобъркани.
Плутарх

Деспотизмът го пораждат самите хора: когато краката са в окови, те не могат да минат без това на шията им да надянат и още една верига.
Плутарх

Богатите и управляващите, оказвайки почит на философите, правят чест и на тях, и на себе си, но философите, подмазвайки се на богатите, не им добавят слава, но сами себе си безчестят.
Плутарх

Силата на речта се състои в умението да се изрази много с немного думи.
Плутарх

Монетите, които се ценят най-много са тези, които представляват най-голяма ценност при най-малък обем; също както и силата на речта се състои в умението да се изразява многото с малко думи.
Плутарх

Както разделянето на ръката на пръсти въобще не я е отслабило, а напротив, направило я е по-ловка и удобна за използване, така и владетелят, приобщавайки към държавните грижи и други, достига чрез съвместните усилия до много по-голям успех.
Плутарх

Подобно на пшениченото зърно, което затворено в съдина, увеличава размера си, но намалява качеството си, така и речта в устата на приказливите става къде по-пространна, но губи откъм доверие.
Плутарх