Станислав Йежи Лец - Цитати

Станислав Йежи Лец, с рождено име Станислав Йежи де Туш-Лец е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и филолог, от еврейски произход. Известен с находчивите си афоризми, епиграми и сентенции. В тази категория има 296 цитата, подредени в 30 страници.

Човек превъзхожда машината и по това, че може да се продаде сам.
Станислав Йежи Лец

Страшен е дъхът на епохата, в която не може да се диша.
Станислав Йежи Лец

Отдавна вече златният телец се е превърнал в дойна крава.
Станислав Йежи Лец

Което е право, трябва да е винаги на своя страна.
Станислав Йежи Лец

Внимавай - когато славата ти хвърля блясък, твоите врагове имат предимство - дебнат в сянка.
Станислав Йежи Лец

Най-хубаво подлагат крак джуджетата, това е тяхната зона.
Станислав Йежи Лец

Да събаряме Бастилиите, преди да са ги построили.
Станислав Йежи Лец

Доказателство за повишаването на жизненото равнище: кой днес би се продал за паница леща?
Станислав Йежи Лец

Не съм съгласен с математиката. Сумата от нули е страшна величина.
Станислав Йежи Лец

Внимавай да не направиш по невнимание нещо епохално. Даваш ли си сметка колко хора ще трябва да пожертват целия си живот, за да го унищожат?
Станислав Йежи Лец