Станислав Йежи Лец - Цитати

Станислав Йежи Лец, с рождено име Станислав Йежи де Туш-Лец е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и филолог, от еврейски произход. Известен с находчивите си афоризми, епиграми и сентенции. В тази категория има 317 цитата, подредени в 32 страници.

Мигът на осъзнаване на собствената бездарност - това е проблясък на гения.
Станислав Йежи Лец

Колкото по-малко се срещат грешките, толкова са по ценни.
Станислав Йежи Лец

За своята епоха повече говорят думите, които избягваме, от тези, с които злоупотребяваме.
Станислав Йежи Лец

Ах, ако можехме да видим живота, а не ситуацията!
Станислав Йежи Лец

Да спаси човек от устата на акули може и човекоядец.
Станислав Йежи Лец

Заекът обича цвекло - това е мнение на готвача.
Станислав Йежи Лец

Животът принуждава човек към множество доброволни постъпки.
Станислав Йежи Лец

Пътните знаци могат да превърнат шосето в лабиринт.
Станислав Йежи Лец

Угризенията на съвестта нерядко имат за причина твърде добродетелен живот.
Станислав Йежи Лец

Понякога е нужно да нагрубиш, за да оценят твоята деликатност.
Станислав Йежи Лец