Арменски мъдрости и поговорки

В тази категория има 84 цитата, подредени в 9 страници.

Пръстенът трябва да бъде по пръста, а милият - по душа.
Арменска поговорка

Наличните пари са извадена сабя.
Арменска поговорка

Опитният дявол е по-добър от неопитния ангел.
Арменска поговорка

Една майчина благословия снема проклятието на седем попове.
Арменска поговорка

Болестта, идва на бегом, а си отива ходом.
Арменска поговорка

Който не е строил къща, мисли, че стълбовете и сами са се вдигнали.
Арменска поговорка

С молитви устата на вълка не ще да затвориш.
Арменска поговорка

От лапите на гладна котка мишката няма да се изплъзне.
Арменска поговорка

Раненият ще заспи, но гладният - не.
Арменска поговорка

Правата стена няма да рухне.
Арменска поговорка