Нови цитати

Тук ще намерите най-новите цитати, мъдрости, поговорки, пословици, сентенции, афоризми и всякакви други мисли на популярни автори, велики личности, литературни и филмови герои, които са добавени в сайта. В тази категория има 10000 цитата, подредени в 1000 страници.

Колкото положението е по-безизходно, колкото повече всичко се свежда до един отчаян удар, толкова по-охотно хитростта застава редом с храбростта.
Карл фон Клаузевиц

Когато се сблъскаме с малки групи от атоми, в игра влизат интересни въпроси и специални правила. Вземете вода, например: кое е възможно най-малкото кубче лед? Установено е, че имате нужда от най-малко 275 водни молекули в клъстер, преди да покаже свойства, подобни на лед, с около 475 молекули, преди да стане истински лед. Това е куб с около осем молекули H2O по всеки ръб. Значението на този вид знания е, че ни помага да моделираме процеса на образуване на облаци в атмосферата, както и да разберем как течностите замръзват.
Питър Аткинс

Когато на благородният мъж се сгромолясва нещастието, първото което прави е да каже на съдбата "благодаря" и да опита да извлече полза от новите обстоятелства.
Борис Акунин

Преди да "погълнете" нещо, да направите покупка, разумно е да си зададете въпроса: "Наистина ли е толкова необходимо за мен?"
Лариса Парфентиева

Стените на дома са оцветени в цвят "безнадежност".
Фаина Раневска

Някои жени са по-умни от други глупачки само по това, че осъзнават своят глупост. Разликата между едните и другите е само в това, че едните считат себе си за умни, оставайки си глупави; а другите си признават, че са глупави, без да стават от това по-умни.
Василий Ключевски

Разкрасяването - тъжна особеност на моята природа - се нарича "лъжа" в обществото и се презира.
Дадзай Осаму

За прехвалени ягоди с големи кошници не се ходи.
Българска поговорка

Като живее на Земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път проявява обективен ум - тогава проявява жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е войнствен - остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат в него надмощие - това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси и ако е самостоятелен, ще се учи от тях.
Петър Дънов

Приятен ще бъде този миг, който не очакваш.
Хораций