Цитати за хората

В тази категория има 22578 цитата, подредени в 2258 страници.

Като цяло "минималната опасност, максималното удоволствие" е основният принцип на мозъка.
Дейвид Рок

Хората биха живели доста спокойно на този свят, ако биха били напълно уверени, че няма от какво да се боят в другия; мисълта, че няма Бог, не би изплашила никого; обаче толкова много се ужасяват от мисълта, че съществува такъв Бог, какъвто ми го изобразяват!
Дени Дидро

На чия сметка живеят хората в чуждите спомени?
Станислав Йежи Лец

Някои хора, напускайки живота ни, напускат завинаги. Можете да се срещнете с тях отново, но общуването се ограничава до безсмисленото "здравей, как си". Но има и други: ще се срещнете с такива след дълга раздяла - сякаш сте се разделили вчера. Чисто удоволствие.
Джил Сантополо

...децата копират по-възрастните си по много начини и не бива да се очаква "джентълменство" от син, ако баща му, брат му и дядо му изобщо не са джентълмени.
Мариана Милейко

И къде му е тук чудото? Почитаните като божества хора с течение на времто наистина губят човешките си черти.
Станислав Йежи Лец

Добър начин да демонстрирате своята начетеност е да предскажете на хората сюжета на книга, която те още не са прочели.
Кадзуо Ишигуро

Човекът - това е една вселена, която го поглъща.
Витко Бабаков

Хората търсят недостатък в красивото с повече настойчивост от това да намерят себе си приемливи в огледалото.
Витко Бабаков

Да спаси човек от устата на акули може и човекоядец.
Станислав Йежи Лец