Индиански мъдрости и поговорки

В тази категория има 22 цитата, подредени в 3 страници.

Жабата не пие езерото, в което живее.
Индианска поговорка

Дори мъртвата риба може да плува по течението.
Индианска поговорка

Белият човек има твърде много началници.
Индианска поговорка

За да чуете себе си, е необходимо да мълчите с дни.
Индианска поговорка

Човек е длъжен сам да прави стрелите си.
Индианска поговорка

Този, който мълчи, знае два пъти повече от бърборещия.
Индианска поговорка

Детето е гост в дома ти - нахрани го, поучи го и го пусни.
Индианска поговорка

Ако забележиш, че яздиш мъртъв кон - слез.
Индианска поговорка

Ако имаш какво да кажеш, повдигни се, за да те видят.
Индианска поговорка

Не винаги врагът е враг, а приятелят приятел.
Индианска поговорка