Силвия Кристъл - Цитати

Силвия Кристъл е автор на осемнадесет романа. Автор е и на поетични творби, някои от които са наградени в литературни конкурси. Създател е на огромен брой афоризми и сентенции. В тази категория има 733 цитата, подредени в 74 страници.

Мълчанието пред лъжата е надгробното слово за истината.
Силвия Кристъл

На всяка жена можеш да построиш къща. Но не всяка може да я превърне в дом.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Навъсеното небе не прави времето мрачно. Прави го сивотата в душите ни.
Силвия Кристъл

Някои хора се засягат от неща, които изобщо не ги засягат.
Силвия Кристъл

В младостта броим успехи, завоевания и провали. В зрелостта отброяваме единствено миговете щастие.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл

Неспокойствата пораждат въпроси. Спокойствието само по себе си е отговор.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Съзидателната страст изгражда светове. Разрушителната ги превръща в руини.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Слабостта на жените често пъти побеждава силата на мъжете.
"Играта на слепците", Силвия Кристъл

Една нова любов винаги е добра идея. Въпросът е какво да правим със старата.
Силвия Кристъл

Разбираме, че сме навлезли в нова възраст, когато едни страхове започнат да заменят други.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл