Петър Дънов - Цитати

Петър Константинов Дънов, наричан още Учителя или Беинса Дуно, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като "езотерично християнство" и окултизъм. В тази категория има 187 цитата, подредени в 19 страници.

Вашето съзнание може да се движи със скоростта на обикновен влак, може да се движи със скоростта на светлината, а може да се движи и още по-бързо. Следователно времето и пространството зависят от съзнанието. Съзнанието е извън времето и пространството ...
Петър Дънов

Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.
Петър Дънов

На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог.
Петър Дънов

Ако всички хора едновременно наблюдаваха изгрева на Слънцето, те щяха добре да се разбират.
Петър Дънов

Ако един човек е здрав, ако има свежи чувства, ако има светли мисли, има злато в себе.
Петър Дънов

Мнозина се интересуват от онзи свят, искат да знаят къде е той. Този свят е онзи свят. Следователно всички виждате онзи свят, който е добре уреден. Този свят, които ви плаши, който не е добре нареден, това е вашият вътрешен свят. Някой казва, че, като умре, тогава ще види другия свят. Ако сега, докато е на земята, не може да го види, никога няма да го види.
Петър Дънов

За всеки човек е определено кой да го обича.
И всеки трябва да намери онзи, който го обича.
Петър Дънов

Доброто е храна за човешката аура... Човек има всичката възможност да бъде добър... Всеки ден извършвай по едно добро дело...
Петър Дънов

И повече да не одумваме никого. Когато някой яде повече от мен, аз се радвам, че стомахът му е здрав. Радвам се с оня, който се радва. Споделям скръбта на онзи, който скърби, и му казвам:
- Ти си бил и можеш да бъдеш щастлив.
Петър Дънов

Човек сам приготовлява условията, при които ще живее. Душите, с които е свързан, представляват условията, при които ще живее.
Петър Дънов