Петър Дънов - Цитати

Петър Константинов Дънов, наричан още Учителя или Беинса Дуно, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като "езотерично християнство" и окултизъм. В тази категория има 209 цитата, подредени в 21 страници.

Като живее на Земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път проявява обективен ум - тогава проявява жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е войнствен - остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат в него надмощие - това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси и ако е самостоятелен, ще се учи от тях.
Петър Дънов

Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
Петър Дънов

Доброто от злото не може да се отдели, те вървят заедно в живота.
Петър Дънов

Не всякога приятното е добро.
Петър Дънов

Когато си доволен от малкото ще дойде и голямото.
Петър Дънов

Пазете се от раздвоение в ума и сърцето.
Петър Дънов

Не подавай на всяка цена ръка на сриналия се в калта. Не знаеш защо е паднал...
Петър Дънов

Ценете чувствата на хората, както цените своите. Ако сгрешиш не се извинявай, но се вдълбочи в себе си и там изправи погрешката си. Външното извинение нищо не допринася.
Петър Дънов

Човек не може и не трябва да бъде нито абсолютно добър, нито абсолютно зъл.
Петър Дънов

Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще го обичаш и лошите му качества.
Петър Дънов