Петър Дънов - Цитати

Петър Константинов Дънов, наричан още Учителя или Беинса Дуно, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като "езотерично християнство" и окултизъм. В тази категория има 208 цитата, подредени в 21 страници.

Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
Петър Дънов

Доброто от злото не може да се отдели, те вървят заедно в живота.
Петър Дънов

Не всякога приятното е добро.
Петър Дънов

Когато си доволен от малкото ще дойде и голямото.
Петър Дънов

Пазете се от раздвоение в ума и сърцето.
Петър Дънов

Не подавай на всяка цена ръка на сриналия се в калта. Не знаеш защо е паднал...
Петър Дънов

Ценете чувствата на хората, както цените своите. Ако сгрешиш не се извинявай, но се вдълбочи в себе си и там изправи погрешката си. Външното извинение нищо не допринася.
Петър Дънов

Човек не може и не трябва да бъде нито абсолютно добър, нито абсолютно зъл.
Петър Дънов

Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще го обичаш и лошите му качества.
Петър Дънов

Злото се явява във формата на същество което обича.
Петър Дънов