Фредерик Вилхелм Ницше - Цитати

Фридрих Ницше е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил. В тази категория има 76 цитата, подредени в 8 страници.

Нашият дълг - това е правото, което другите имат над нас.
Фредерик Вилхелм Ницше

Между религията и настоящата наука няма ни родство, ни дружба, ни вражда: те са на различи планети.
Фредерик Вилхелм Ницше

Волята за любов означава готовност за смърт.
Фредерик Вилхелм Ницше

Даже в чашата на висшата любов има горчилка.
Фредерик Вилхелм Ницше

За глупавото чело е необходим във вид на аргумент, свит юмрук.
Фредерик Вилхелм Ницше

Въстанието - това е доблестта на роба.
Фредерик Вилхелм Ницше

Ние сме повече искрени в отношенията си с другите, отколкото спрямо себе си.
Фредерик Вилхелм Ницше

Който е беден на любов, той се скъпи даже за своята вежливост.
Фредерик Вилхелм Ницше

Което не ме убива ме прави по-силен.
Фредерик Вилхелм Ницше

Най-сигурният начин да корумпирате един юноша е да го инструктирате да почита по-високо тези, които мислят така, отколкото тези, които мислят по различен начин.
Фредерик Вилхелм Ницше