Фредерик Вилхелм Ницше - Цитати

Фридрих Ницше е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил. В тази категория има 63 цитата, подредени в 7 страници.

Човек трябва да носи хаос в душата си, за да може да роди танцуваща звезда.
"Тъй рече Заратустра", Фредерик Вилхелм Ницше

Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити.
Фредерик Вилхелм Ницше

Любовта към едно нещо е варварство: защото тя е за сметка на всичко останало. Дори и любовта към бога.
Фредерик Вилхелм Ницше

Страдание и немощ - това създаде всички отвъд светове; и онова кратко безумие на щастието, което познава само най-страдащият.
Фредерик Вилхелм Ницше

Някои пауни скриват пред очите на всички паунските си опашки - и наричат това гордост.
Фредерик Вилхелм Ницше

Който не умее да лъже, той не знае що е истина!
Фредерик Вилхелм Ницше

Кой може да направи нещо велико, ако не чувства сила и воля да причини голяма болка?
Фредерик Вилхелм Ницше

Ето добрите и праведните! Кого те ненавиждат най-вече? Оногова, който разтрошава техните скрижали на ценности, разрушителя, престъпника, а това е творецът.
Фредерик Вилхелм Ницше

Аз ви уча за Свръхчовека: Човек е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато.
"Тъй рече Заратустра", Фредерик Вилхелм Ницше

Кое е по-вредно от всеки порок? Да се съчувства на слабите и сакатите - Християнството!
Фредерик Вилхелм Ницше