Доброто е храна за човешката аура... Човек има всичката възможност да бъде добър... Всеки ден извършвай по едно добро дело...
Петър Дънов

Подобни

За всеки човек е определено кой да го обича.
И всеки трябва да намери онзи, който го обича.
Петър Дънов

Мнозина се интересуват от онзи свят, искат да знаят къде е той. Този свят е онзи свят. Следователно всички виждате онзи свят, който е добре уреден. Този свят, които ви плаши, който не е добре нареден, това е вашият вътрешен свят. Някой казва, че, като умре, тогава ще види другия свят. Ако сега, докато е на земята, не може да го види, никога няма да го види.
Петър Дънов

Ако един човек е здрав, ако има свежи чувства, ако има светли мисли, има злато в себе.
Петър Дънов

Ако всички хора едновременно наблюдаваха изгрева на Слънцето, те щяха добре да се разбират.
Петър Дънов

На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог.
Петър Дънов

Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.
Петър Дънов

Вашето съзнание може да се движи със скоростта на обикновен влак, може да се движи със скоростта на светлината, а може да се движи и още по-бързо. Следователно времето и пространството зависят от съзнанието. Съзнанието е извън времето и пространството ...
Петър Дънов

Ако искаш да ти е мирна главата не хвали доброто и не кори лошото.
Петър Дънов

Природата обича само онзи, който има високи идеи.
Петър Дънов

Ако искаш да обичаш не трябва да се страхуваш, ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.
Петър Дънов