Селската работа е непосилна за интелектуалеца - поради нейната сложност.
Венцеслав Константинов

Подобни

Младостта е поредица от опиянения и терзания.
Венцеслав Константинов

Безсмъртна е Смъртта.
Венцеслав Константинов

Спазваш правилата, за да не мислиш за тях.
Венцеслав Константинов

Вярват в Бог ниските и високите умове - средните вярват в "себе си".
Венцеслав Константинов

Няма избавление за страхуващия се от Смъртта.
Венцеслав Константинов

Обясненията звучат като оправдания.
Венцеслав Константинов

Интелигентният отбягва начетените.
Венцеслав Константинов

Суетата е невидимата цензура на твореца.
Венцеслав Константинов

Уверяват ли те, че изглеждаш още млад, значи си вече стар.
Венцеслав Константинов

Посредствеността се предава по наследство, гениалността - не.
Венцеслав Константинов