Онзи, който не иска да бъде роб, трябва да даде съгласието си да не притежава роби.
Ейбрахам Линкълн

Подобни

Зная, че американският народ е много привързан към своята изпълнителна власт; зная, че американците са готови на големи страдания в името на тази власт; зная, че те са готови дълго и търпеливо да понасят злините, преди да им хрумне, че могат да сменят тази власт с друга.
Ейбрахам Линкълн

Овчарят прогонва вълка, впил зъби в гърлото на овцата, поради което овцата смята овчаря за свой освободител, докато вълкът го заклеймява за същата постъпка като "рушител на свободата", особено след като овцата е черна. Ясно е, че овцата и вълкът не са постигнали съгласие относно дефиницията на думата "свобода", и точно същата разлика е най-разпространена сред човеците дори на север, макар че всички те проповядват любов към свободата.
Ейбрахам Линкълн

Ние всички заявяваме, че сме за свободата, но макар да използваме една и съща дума, ние нямаме предвид едно и също. За някои думата "свобода" може би означава всеки да прави със себе си и с продукта на своя труд онова, което му допада, докато за други същата дума може да означава, че всеки прави с другите и с продукта на техния труд онова, което му допада. Налице са две не само различни, но и несъпоставими неща, наричани с една и съща дума - с думата "свобода". Логично следва, че всяко от тези неща е наричано от съответните групи хора с две различни и несъпоставими имена: "свобода" и "тирания".
Ейбрахам Линкълн

Собствеността е плод на труда, собствеността е нещо желано, тя е едно несъмнено добро на този свят. Фактът, че някои са богати, означава, че и други могат да забогатеят, така че това просто насърчава трудолюбието и предприемчивостта. Нека бездомникът не руши чуждия дом - нека той усърдно се труди и си построи собствен дом...
Ейбрахам Линкълн

Случи ли се да чуя как човек провежда доводи в полза на робството, изпитвам силен подтик да видя как той лично опитва какво е робство.
Ейбрахам Линкълн

Винаги съм смятал, че всички хора трябва да бъдат свободни, но ако някои трябва да бъдат роби, то на първо място това трябва да са онези, които желаят това за себе си, а на второ място - онези, които желаят това за другите.
Ейбрахам Линкълн

Нямаше да осигурим доброто, което осигурихме, ако се бяхме полакомили за повече.
Ейбрахам Линкълн

Да става каквото ще, но намерението ми е да запазя убежденията си и пред приятели, и пред врагове.
Ейбрахам Линкълн

Побеждавам враговете си, превръщайки ги в приятели.
Ейбрахам Линкълн

По-добре е да замълчиш и да те помислят за глупав, отколкото да си отвориш устата и да премахнеш всички съмнения за това.
Ейбрахам Линкълн