Ерих Зелигман Фром - Цитати

Ерих Селигман Фром е световноизвестен германски психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски произход. В тази категория има 126 цитата, подредени в 13 страници.

Характерът възниква в резултат на адаптиране на човешките потребности към определен начин на живот в дадено общество.
Ерих Зелигман Фром

Незрялата любов казва: Обичам те, защото се нуждая от теб. Зрялата любов казва: Нуждая се от теб, защото те обичам.
Ерих Зелигман Фром

Ние сме стадо, което вярва, че пътят, по който вървим, води до целта, тъй като виждаме, че другите са на същия път.
Ерих Зелигман Фром

Хората се безпокоят от своята привлекателност, забравяйки, че същността на привлекателността е тяхната собствена способност да обичат.
Ерих Зелигман Фром

Студентите трябва да учат толкова много, че едва имат време и енергия да мислят.
Ерих Зелигман Фром

Главната опасност за човечеството се явява не изверга или садиста, а нормалният човек надарен с необичайна власт.
Ерих Зелигман Фром

Училищата са фабрики, на които се произвеждат пакети от завършени знания, въпреки че учителите искрено мислят, че въвеждат студентите във високите постижения на човешкия дух.
Ерих Зелигман Фром

В процеса на създаване човек встъпва в диалог със света.
Ерих Зелигман Фром

Психоанализата е опит да разбереш истината за самият себе си.
Ерих Зелигман Фром

Да бъдеш означава да разкриеш талантите и дарованията, с които е надарен всеки от нас.
Ерих Зелигман Фром