Рудолф Щайнер - Цитати

Рудолф Йозеф Лоренц Щайнер е австрийски философ и езотерик, основател на течението Антропософия, повлияно най-вече от Теософията и в различни степени от Розенкройцерството, Гностицизма и Идеализма. В тази категория има 101 цитата, подредени в 11 страници.

Не можете дори да си представите колко малка е значимостта на всичко, което учителят казва или не казва, и колко важна е личността на самия учител.
Рудолф Щайнер

Ако можем просто да разграничим различните последователни етапи на еволюцията, е възможно да видим първични събития в рамките на земните събития на настоящето.
Рудолф Щайнер

Трябва да се пазим от неуважителни, пренебрежителни и критикуващи мисли. Трябва да се опитаме да практикуваме благоговение и преданост в нашето мислене по всяко време.
Рудолф Щайнер

Когато човешкото същество пее, той дава израз на великите мъдри начини, по които е създаден светът.
Рудолф Щайнер

Мисленето е изобразяване на всички наши преживявания преди раждането или преди зачеването. Не можете да стигнете до истинско разбиране за мисленето, ако не сте сигурни, че сте живели преди раждането.
Рудолф Щайнер

Да разбереш природата на любовта - това означава да бъдеш истински християнин.
Рудолф Щайнер

Възрастните трябва да живеят в общество, което е икономически социално, правителствено демократично и културно свободно.
Рудолф Щайнер

Когато нещо свърши, не забравяйте, че нещо започва.
Рудолф Щайнер

Антропософията не е религия, а инструмент за разбиране на религиите.
Рудолф Щайнер

Единственото познание, което ни удовлетворява, е това, което не е подчинено на външни стандарти, но произлиза от вътрешния живот на личността.
Рудолф Щайнер