Тукидид - Цитати

Тукидид е древногръцки историк и военачалник, автор на „История на Пелопонеската война“ в 8 книги. Още в античността е ценен високо заради историческите си методи и блестящия си език и стил. В тази категория има 27 цитата, подредени в 3 страници.

За тирана и за могъщия град, господстващ над други градове, всичко, което е изгодно, е и разумно.
Тукидид

Невежата ограниченост поражда дръзка храброст, а трезвата пресметливост - нерешителност.
Тукидид

Историята се повтаря.
Тукидид

Повечето хора предпочитат да се прочуят като ловки мошеници, отколкото като честни глупаци.
Тукидид

На насилието следва да се отговори с насилие.
Тукидид

Всички хора са склонни да извършват непозволени постъпки както в личния, така и в обществения живот и никакъв закон не е в състояние да ги удържи. Държавите са изпробвали всевъзможни наказателни мерки и непрекъснато са ги усилвали. С времето почти всички наказания били заменени със смъртно наказание. Обаче и при тази мярка престъпленията не намалели. И така, трябвало е или да измислят още по-страшни наказания, или да принаят, че престъпниците въобще не се плашат от никакви наказания.
Тукидид

Благородно е да отмъщавате само на тези, които са ви равни и които са в равно положение.
Тукидид

Считайте за щастие свободата, а за свобода - мъжеството.
Тукидид

Само взаимният страх прави съюза надежден.
Тукидид

Бъдещето е изпълнено с неопределеност и именно тази измамност на бъдещето е най-големият враг.
Тукидид