Истинският лидер няма нужда да води - достатъчно му е да посочва пътя.
Хенри Милър

Подобни

Ако започнеш с барабаните, трябва да завършиш с динамит или тринитротолуол.
Хенри Милър

Най-голямата лъжа е да обещаеш да обичаш един човек цял живот.
Хенри Милър

Хаосът е партитурата, върху която е написана действителността.
Хенри Милър

Променяйки отношението си към живота, ние сякаш променяме неговият ход!
Хенри Милър

Думите са самота. Снощи оставих за теб две думи на масата – ти ги покри с лактите си.
Хенри Милър

Човек, който никога не е бил измъчван от невроза, не може да има реална представа за страданието.
Хенри Милър

Единственото, от което никога не получаваме достатъчно, е любовта. И единственото, на което никога не даваме достатъчно, е пак любовта.
Хенри Милър

Има три неща, които трябва да направиш с една жена. Трябва да я обичаш, да страдаш заради нея или да я превърнеш в литература.
Хенри Милър

Лидерството е умение, а не дарба. Вие не се раждате с него, вие можете да го научите. И училището може да ви научи на лидерство със същата лекота, с която ви обучава на покорство.
Сет Годин

Първото правило на бизнеса е да постъпваш с другия така, както той би искал да постъпи с тебе.
Чарлз Дикенс