Наполеон Хил - Цитати

Наполеон Хил (1883-1970) е американски юрист, журналист, лектор и писател, един от пионерите в областта на литературата за самоусъвършенстване и постигане на личен успех. В тази категория има 240 цитата, подредени в 24 страници.

Много хора не си поставят високи цели, нито си избират по-хубава професия само защото не искат да чуят от близки и приятели критики или подигравки.
Наполеон Хил

Обичайна човешка черта е да завиждаме на онези, които вече са успели, и да ги виждаме само в моменти на триумфа, като забравяме цената, която са платили. Често подозираме, че успехът им се дължи на протекции, късмет или нечисти комбинации.
Наполеон Хил

Най-практичният метод за овладяване на мисълта е навикът непрестанно да я ангажирате с дейност според предварително определен план.
Наполеон Хил

Стабилността парализира развитието и икономическия растеж както на равнището на индивидуалния човешки живот, така и на равнището на цяла държава.
Наполеон Хил

Стабилността парализира развитието и икономическия растеж както на равнището на индивидуалния човешки живот, така и на равнището на цяла държава.
Наполеон Хил

Мнението ми също узря, но го изразих мълчаливо, в тишината на сърцето си.
Наполеон Хил

Самонадеяността е мъгла, криеща истинския характер на човек от себе си. Това отслабва естествените му способности и засилва противоречията, скрити в него.
Наполеон Хил

Всички постижения, цялото придобито богатство започва с идеи!
Наполеон Хил

За да станете богат и успешен човек, е необходимо да си поставите ясна цел и да определите етапите на напредък към нея.
Наполеон Хил

Определете своите цели! Работете за достигането им! Направлявайте своите мисли, контролирайте емоциите, действайте, и вие ще станете истински творец на своята съба. Вие ще намирате нужните отговори, само ако ги търсите.
Наполеон Хил