Има само една добродетел - справедливостта, едно задължение - да бъдете щастливи, един извод - да не преувеличавате ценността на живота и да не се боите от края.
Дени Дидро

Подобни

По-добре е да се изтъркаш, отколкото да ръждясаш.
Дени Дидро

Всяко произведение на ваятелното изкуство или на живописта трябва да изразява някакво велико житейско правило, трябва да поучава, в противен случай ще бъде нямо.
Дени Дидро

Моята дружба е явно твърде предпазлива, ако опасността за моя приятел не ме заставя да забравя за моята собствена опасност.
Дени Дидро

На този свят винаги има разплата. Има двама генерални прокурора: единият е този, който стои до вашите врати и наказва за провинения срещу обществото, а другият - самата природа. На нея именно са и известни всичките пороци, измъкващи се от закона.
Дени Дидро

Има морална тактичност, която при хуманния човек се проявява във всички негови постъпки и която не се открива у лошия човек.
Дени Дидро

Връх на безумието е да си поставиш за цел да унищожиш страстите.
Дени Дидро

Родителите обичат своите деца с тревожна и снизходителна любов, която ги разваля. Има и друга любов - внимателна и спокойна, - която ги прави честни. Това именно е истинската любов на бащата.
Дени Дидро

Всичко живо, включително и човекът, търси своето благополучие за сметка на всеки, от когото то зависи...
Дени Дидро

Човек поема на големи глътки лъжата, която го ласкае, и пие капка по капка истината, която му горчи.
Дени Дидро

Храбрият избягва опасността, докато страхливецът безразсъдно и беззащитно се устремява към пропастта, която не може да забележи поради обзелите го страхове; по такъв начин той бърза срещу нещастие, което най-вероятно не е било предназначено за самия него.
Дени Дидро