Когато една жена проявява характер, за нея казват, че е "к*чка". Когато мъж проявява характер, за него казват - "прекрасен човек".
Маргарет Тачър

Подобни

Да бъдеш силен е като да бъдеш дама. Ако трябва да обясняваш на хората, че си, значи не си.
Маргарет Тачър

Започнах живота с две големи предимства: без пари и добри родители.
Маргарет Тачър

Мир, свобода и справедливост се намират само там, където хората са готови да ги защитават.
Маргарет Тачър

Няма такова нещо като публични пари; има само парите на данъкоплатците.
Маргарет Тачър

През целия си живот от Европа имаше само проблеми и решения идващи от англоезичните народи на целия свят.
Маргарет Тачър

Нацията е само едно разширено семейство.
Маргарет Тачър

Планирайте работата си за днес и всеки ден, след това изработете своя план.
Маргарет Тачър

90% от нашите притеснения касаят това, което никога няма да се случи.
Маргарет Тачър

Персоналните нападки само ме радват. Това означава, че други политически аргументи при противника не са останали.
Маргарет Тачър

Не можете да изградите велика нация или братство на човека, като разпространявате завист или омраза.
Маргарет Тачър