Връщат се всички. Освен най-добрите приятели, освен най-обичаните жени. Връщат се всички, освен тези, които са ти най-нужни.
Владимир Висоцки

Подобни

Аз на съдбата не вярвам, а на себе си - още по-малко.
Владимир Висоцки

Всъщност никога на никого не съм подражавал и го считам за празно занятие...
Владимир Висоцки

Но птиците летят на север, ако са уморени от топлина.
Владимир Висоцки

Добрият, достоен човек твърде много се вълнува, нервничи, безпокои се за своите близки и умира по-рано, от лошият.
Владимир Висоцки

Момичетата обичаха чужденците.
Владимир Висоцки

Да живее международната солидарност на лудите, единствената възможна от солидарностите!
Владимир Висоцки

Планините са достоен противник.
Владимир Висоцки

Аз не търся герои - във всеки от нас е има в крайна сметка хиляди персонажи.
Владимир Висоцки

Проблемите са вечни - животът нарушава философията на несъпротивата и пуританството. Човешката природа взема връх.
Владимир Висоцки

Глупак е Дарвин. Но той не е виновен. Тогава имаше капитализъм.
Владимир Висоцки