Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издръжливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд.
Алберт Айнщайн

Подобни

Който обича да марширува, напразно има мозък в главата - гръбначният му е напълно достатъчен.
Алберт Айнщайн

Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.
Алберт Айнщайн

Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно x + y + z, където x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена.
Алберт Айнщайн

Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.
Алберт Айнщайн

Когато се спънеш в любовта, не е трудно да се изправиш. Но когато се влюбиш истински, падаш в плен, от който няма спасение.
Алберт Айнщайн

Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.
Алберт Айнщайн

Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности.
Алберт Айнщайн

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат.
Алберт Айнщайн

Различията между минало, настояще и бъдеще са само една ужасно настойчива илюзия.
Алберт Айнщайн

На Бог не му пука за математическите трудности. Той интегрира емпирично.
Алберт Айнщайн