При женската решителност острието е безжалостно даже по отношение на себе си...
Елчин Сафарли

Подобни

Всеки човек по своему не разбира своето щастие...
Елчин Сафарли

Да се стесняваш от своите сълзи означава да не признаваш своите чувства.
Елчин Сафарли

Можеш да се доверяваш само на тези, които ти се доверяват.
Елчин Сафарли

Жените са една особена нация. Силна, издръжлива при всякакви обстоятелства.
Елчин Сафарли

Всяка жена търси своето отражение в очите на мъжете.
Елчин Сафарли

Да дишаш свободно е най-важно от всичко, но често не оценяваме най-ценното.
Елчин Сафарли

Понякога е по-добре да не знаеш, как свършва всичко.
Елчин Сафарли

При мечтите няма срок на годност.
Елчин Сафарли

На улицата те не свалят очилата. Слънцето не би трябвало да вижда отчаянието в нейните очи.
Елчин Сафарли

Есен е единственото време от годината, което учи.
Елчин Сафарли