Най-трудно се доказва очевидното.
Венцеслав Константинов

Подобни

Дръж се със себе си като с равен!
Венцеслав Константинов

Да изтръгне живото от мъртвото е смисълът на Любовта.
Венцеслав Константинов

"Твоят дом е моята крепост!" - щастливата младоженка.
Венцеслав Константинов

Човекът на удоволствията не подозира за насладата от творчеството.
Венцеслав Константинов

Любовта умира, когато я обявят за безсмъртна.
Венцеслав Константинов

Взирането в чужди грешки привиква ума към задоволство.
Венцеслав Константинов

Животът те смазва - и внезапно насреща ти красива жена!
Венцеслав Константинов

Който не знае чужди езици, изобилства с чуждици.
Венцеслав Константинов

Можеш да отвориш консервена кутия, но не можеш да я затвориш обратно.
Венцеслав Константинов

Сълзите на жената са бисери, сълзите на мъжа - рубини...
Венцеслав Константинов