Постоянно да воюваш с врагове в мирно време - такава е човешката участ.
Веселин Георгиев

Подобни

Да изплюеш камъчето е винаги по-трудно, отколкото да го глътнеш.
Веселин Георгиев

Бъди близък с хората, но стой на безопасно разстояние.
Веселин Георгиев

Не всеки може да подражава на всеки, но всеки може да се поучи от всеки.
Веселин Георгиев

Учим се от чуждите грешки, а повтаряме своите.
Веселин Георгиев

Ако се продаваш евтино, едва ли ще се откупиш за същата цена.
Веселин Георгиев

Материализираната душа не е душа.
Веселин Георгиев

Ако над теб стои диктатор, ти си нула като фактор.
Веселин Георгиев

Щрапнеш ли в локва, късно е да мислиш как да я прескочиш.
Веселин Георгиев

Човек няма вълчи зъби, но това не му пречи да разкъсва своята жертва.
Веселин Георгиев

Твоят горчив опит ми носи сладки плодове.
Веселин Георгиев