Болката е част от щастието.
Елчин Сафарли

Подобни

Есен е единственото време от годината, което учи.
Елчин Сафарли

На улицата те не свалят очилата. Слънцето не би трябвало да вижда отчаянието в нейните очи.
Елчин Сафарли

При мечтите няма срок на годност.
Елчин Сафарли

Понякога е по-добре да не знаеш, как свършва всичко.
Елчин Сафарли

Да дишаш свободно е най-важно от всичко, но често не оценяваме най-ценното.
Елчин Сафарли

Всяка жена търси своето отражение в очите на мъжете.
Елчин Сафарли

Жените са една особена нация. Силна, издръжлива при всякакви обстоятелства.
Елчин Сафарли

Можеш да се доверяваш само на тези, които ти се доверяват.
Елчин Сафарли

Да се стесняваш от своите сълзи означава да не признаваш своите чувства.
Елчин Сафарли

Всеки човек по своему не разбира своето щастие...
Елчин Сафарли