Как ме мъчи всеки ден тоз въпрос трагичен - хем да бъда откровен, хем да бъда симпатичен.
Радой Ралин

Подобни

Жената - тя е един кипеж постоянен. И имаш ли ти в ръцете си този кипеж, получава ли той емоционален пълнеж, става чудо.
Радой Ралин

В началото бе Делото. После - сделките.
Радой Ралин

Как могат мислите и спомените да текат така светкавично... Човек рисува една картина със седмици, а хората я гледат половин минута. Човек преживява десетки събития, страда, състарява се от тях, за да си ги припомни всичките само в половин минута. Какво струва човешкият живот? Половин минута спомени.
Радой Ралин

Лесно е било едно време - имаш две ризи, даваш една на ближния си. Сега, понякога е драма - ризи, колкото щеш, ближен няма.
Радой Ралин

Добре, че страданието е лично, иначе властниците ще го възложат на подчинените си срещу скромно служебно възнаграждение.
Радой Ралин

Единствената безспорна истина са некролозите.
Радой Ралин

Лидерска скромност: нека да сме по-малко, че да си поделим по по-множко.
Радой Ралин

Пенсионираха и последния неграмотен човек. Сега остава да ограмотим и правописа ни.
Радой Ралин

Колко печално е да преписваш себе си: нито експлоатация, нито резултат.
Радой Ралин

Търпението е незабележима форма на гниенето!
Радой Ралин