Реализмът е прегръдката на разочарованието, за да не бъдете повече разочаровани.
Ричард Фланаган

Подобни

Добродетелта си е добродетел и, подобно на страданието, тя е необяснима, несводима, неразбираема.
Ричард Фланаган

Ние - тоест нашият живот и нашата душа се намират в процес на постоянно разлагане и пресъздаване.
Ричард Фланаган

Добродетелта беше облечена суета и чакаше аплодисменти.
Ричард Фланаган

И животът му сега, чувстваше го, беше една монументална нереалност, в която всичко, което нямаше значение – професионални амбиции, лично преследване на статус, цветът на тапетите, размерът на офиса или въпросът за специално място за паркиране - беше третирано с най-голямо значение и всичко, което имаше значение - удоволствие, радост, приятелство, любов - се смяташе за някак си периферно.
Ричард Фланаган

Чувството на един човек не винаги е равно на целия живот. Понякога изобщо не е равно на нищо.
Ричард Фланаган

За Ейми любовта беше докосването на вселената, експлодирането в едно човешко същество и този човек експлодиращ във вселената. Това беше унищожение, разрушител на светове.
Ричард Фланаган

Той беше... изгубен апостроф в търсене на дума, към която може да принадлежи.
Ричард Фланаган

Те чувстваха собствените си присъди абсолютни, а присъдите на другите като идиотизъм или порочност, заслужаващи най-лошото наказание. Сякаш всеки трябваше да повярва на собствената си история - която и да е история, наистина — защото ако спрат да вярват, щеше да остане само реалността, с която да се справят. Никой не се съмняваше или не беше сигурен; всеки индивид беше непогрешим, защото това беше неговата истина и затова не можеше да има истина и светът грешеше.
Ричард Фланаган

В света има толкова много сили, които ни разделят дълбоко и убийствено. Не можем да избягаме от политиката, историята, религията, национализма – защото техните източници са дълбоко в сърцата ни, както любовта и доброто, може би дори по-дълбоко. В свят, в който пътят към новите тирании е постлан със страха от другите, ние трябва да преоткрием, че нито сме сами, нито в крайна сметка толкова различни, че това, което ни свързва, винаги е по-важно от това, което ни разделя, и че цената на разделението винаги е непристойността на потисничеството.
Ричард Фланаган

Той не вярваше, че е уникален или че има някаква съдба. В сърцето си чувстваше, че всички подобни идеи са пълна глупост и че смъртта може да го застигне всеки момент, както сега намираше толкова много други. Животът не беше в идеи. Животът беше донякъде свързан с късмета. Най-често обаче това беше подредено тесте. Животът се свеждаше само до правилната следваща стъпка.
Ричард Фланаган