Нека нищо не те смущава, нека нищо не те плаши. Всичко отминава. Бог не се променя. Търпението постига всичко.
Тереза Авилска

Подобни

Душата е като кристал в слънчевата светлина, над който е хвърлена дебела черна кърпа, така че колкото и ярко да е греело слънцето, кристалът никога не може да го отрази.
Тереза Авилска

Любовта превръща работата в покой.
Тереза Авилска

Тъй като можем да се наслаждаваме на небето на земята, бъдете смели да умоляваме Господ, че нищо няма да липсва по наша вина, че с Божията помощ ще копаем, докато намерим това съкровище.
Тереза Авилска

Предполагате ли, че Бог има някаква нужда от нашите дела? Това, от което Бог се нуждае, е решителността на нашата воля.
Тереза Авилска

Вярно е, че не можем да се освободим от греха, но поне нека греховете ни не винаги са еднакви.
Тереза Авилска

Душата произвежда своите странности само с помощта на въображението.
Тереза Авилска

Дървото, което е до течащата вода, е по-свежо и дава повече плодове.
Тереза Авилска

Този, който има Бог, намира, че не му липсва нищо.
Тереза Авилска

Нека вашите думи са малко, когато сте сред мнозина.
Тереза Авилска

Всички изпитания, които издържаме, не могат да се сравняват с тези вътрешни битки.
Тереза Авилска