От ударите на съдбата по-страшна е прегръдката и.
Витко Бабаков

Подобни

Гласът на съвестта замълчи ли, просъсква.
Витко Бабаков

Малките любови хабят сърцето, малките радости го укрепват.
Витко Бабаков

Щастието се кове тихо върху наковалнята на мъката, докато е още топло.
Витко Бабаков

Човек е мътно огледало на невидимата си душа.
Витко Бабаков

Живеем от съблазън на съблазън - като от цвят на цвят - кой пчела, кой пеперуда.
Витко Бабаков

За осакатената душа светът е протеза.
Витко Бабаков

Възвишеното, ако за да те извиси, се спуска към теб от високо, трябва да е ястреб.
Витко Бабаков

Когато куцият прави походката си на нехайна, със сигурност прави изкуство.
Витко Бабаков

Който не се е продавал, не знае колко струва.
Витко Бабаков

Мятаме камъни по Дървото на живота и ги събираме като обрулени плодове.
Витко Бабаков