Човекът - това е една вселена, която го поглъща.
Витко Бабаков

Подобни

По пътя към себе си човек е само един знак.
Витко Бабаков

Наказанието е поруганата чест на вината.
Витко Бабаков

Хората търсят недостатък в красивото с повече настойчивост от това да намерят себе си приемливи в огледалото.
Витко Бабаков

От ударите на съдбата по-страшна е прегръдката и.
Витко Бабаков

Гласът на съвестта замълчи ли, просъсква.
Витко Бабаков

Малките любови хабят сърцето, малките радости го укрепват.
Витко Бабаков

Щастието се кове тихо върху наковалнята на мъката, докато е още топло.
Витко Бабаков

Човек е мътно огледало на невидимата си душа.
Витко Бабаков

Живеем от съблазън на съблазън - като от цвят на цвят - кой пчела, кой пеперуда.
Витко Бабаков

За осакатената душа светът е протеза.
Витко Бабаков