Адът – това са другите.
Жан-Пол Сартр

Подобни

Всичко, което зная за живота си, изглежда съм го научил от книгите.
Жан-Пол Сартр

Всичко е измислено, освен как да се живее.
Жан-Пол Сартр

Абсурдът - това е грях без Бог.
Жан-Пол Сартр

От разстояние всичко изглежда не толкова лошо.
Жан-Пол Сартр

Светът може да съществува без литература. Но още повече не може да съществува и без човек.
Жан-Пол Сартр

Нищо не се мени така често както миналото.
Жан-Пол Сартр

...само музикалните произведения гордо носят в себе си, като вътрешна необходимост, своята собствена смърт...
Жан-Пол Сартр

Моите спомени са като злато в портфейл, подарен от дявола: отваряш го, а там сухи листа.
Жан-Пол Сартр

...откривайки света в словото, аз дълго приемах словото за свят.
Жан-Пол Сартр

Колкото по-безсмислен е живота, толкова по-непоносима е мисълта за смърта.
Жан-Пол Сартр