Ние познаваме истината не само с разума, а и със сърцето. Именно със сърцето разбираме изначалните понятия, и напразно разсъдъкът, непричастен към това, се опитва да ги оспори. На тези и знания, добити със сърцето и инстинкта, трябва да се опира разумът и да основава върху тях всичките си разсъждения.
Блез Паскал

Подобни

Любознателността е суетност. Най-често ние искаме да знаем нещо, за да говорим за него.
Блез Паскал

Ако искате хората да повярват във вашите добродетели не се хвалете с тях.
Блез Паскал

Ако всички хора знаеха какво говорят един за друг, на света нямаше да има дори четирима приятели.
Блез Паскал

Времето лекува скръбта и обидата, защото човек се променя: той вече не е такъв, какъвто е бил. И обиждачът, и обиденият са станали други хора.
Блез Паскал

За нравствените качества на човек е нужно да се съди не по отделението от него усилия, а по неговият всекидневен живот.
Блез Паскал

Правосъдието съществува заради подсъдимия, а не заради съдещият.
Блез Паскал

Мълчанието е най-голямото от човешкото страдание; светиите никога не са мълчали.
Блез Паскал

Който влиза в дома на щастието през вратата на удоволствията, той обикновено излиза през вратата на страданията.
Блез Паскал

Бих написал по-кратко писмо, но нямах време.
Блез Паскал

Справедливост без сили е безпомощна; сила без справедливост е деспотична.
Блез Паскал