Картината виси на стената, както висят на стената ловното оръжие и шпагата.
Мартин Хайдегер

Подобни

... за да се върнем, трябва да тръгнем...
Мартин Хайдегер

Всяка произнесена дума е и отговор.
Мартин Хайдегер

Сега всичко присъстващо е еднакво близко и еднакво далечно.
Мартин Хайдегер

... в живота на отделният човек е заключено това, което е присъщо на всеки.
Мартин Хайдегер

В творението твори самата истина...
Мартин Хайдегер

Казват, че научното знание е принудително. Несъмнено е.
Мартин Хайдегер

Началото скрито съдържа в себе си края.
Мартин Хайдегер

Действителността на изкуството е в творението.
Мартин Хайдегер

Същността на изкуството е поезия. А същността на поезията е институция на истината.
Мартин Хайдегер

Човекът все още в продължение на векове е действал много и малко е мислил.
Мартин Хайдегер