Алберт Швайцер - Цитати

Алберт Швайцер (14 януари 1875 - 4 септември 1965) е германски лекар, философ, теолог, органист, музиколог и общественик. Носител на Нобелова награда за мир за 1952 г. В тази категория има 31 цитата, подредени в 4 страници.

Смисъла на човешкият живот е да служиш и да проявяваш състрадание и стремеж да помагаш на другите.
Алберт Швайцер

Единствения изход от нещастното съществуване за човек се заключава в това, да стане достоен за доверието на друг човек.
Алберт Швайцер

Винаги търси начин да направиш добро.
Алберт Швайцер

Цивилизацията - това е толкова прекрасна идея, че всеки е длъжен да започне осъществяването й.
Алберт Швайцер

Човечеството винаги се е нуждаело от нравствени идеали, които са му помагали да намери верния път и най-добрия образ използвайки своите сили.
Алберт Швайцер

Личният пример - това не е главният способ да повлияеш на други хора. Това е просто единствения способ.
Алберт Швайцер

Няма по-висша религия, от службата за човечеството. Величайшо кредо - труд за общото благо.
Алберт Швайцер

Щастието е добро здраве и лоша памет.
Алберт Швайцер

Моите знания са песимистични, но моята вяра е оптимистична.
Алберт Швайцер

Няма обособено време за правдата. Часът на истината - сега и винаги.
Алберт Швайцер