Айн Ранд - Цитати

Айн Ранд (рождено име Алиса Зиновиевна Розенбаум), родена на 2 февруари 1905, починала на 6 март 1982 е американски философ, сценарист и романист от руско-еврейски произход. В тази категория има 129 цитата, подредени в 13 страници.

Свободата да се съгласиш или да не се съгласиш е основа на истинското свободно общество.
Айн Ранд

Човек губи всичко, ако загуби чувството си за хумор.
Айн Ранд

Цивилизацията е процес на освобождаване на човек от хората.
Айн Ранд

Моята философия е представянето на човек като героично същество, за което моралната цел в живота е собственото щастие, най-благородната дейност - творчеството, а единственият абсолют е разумът.
Айн Ранд

Няма лоши мисли, освен една: отказът от мисли.
Айн Ранд

Виждайки всичко, знаейки и разбирайки обстановката, се чувстваш в безопасност.
Айн Ранд

Съществува някаква граница, до която можеш да издържиш болка. Докато съществува тази граница, няма истинска болка.
Айн Ранд

Религията е само вид класово потисничество.
Айн Ранд

Да се научиш да цениш себе си, означава да се сражаваш за своето щастие, и когато усвоите, че гордостта е сумата от всички добродетели, вие ще се научите да живеете, като човек.
Айн Ранд

Най-ужасният грях е да приемеш върху себе си незаслужена вина, а вие сте го правили цял живот.
Айн Ранд