Епиктет - Цитати

Епиктет е древногръцки философ-стоик, основател на философска школа в Никопол, Епир. В тази категория има 55 цитата, подредени в 6 страници.

Не можем да бъдем щастливи, ако търсим щастието в неща, които не зависят от нас.
Епиктет

Има само един път към щастието: да престанеш да се безпокоиш за нещата, които не са подвластни на волята ти.
Епиктет

Колкото по-рядко е удоволствието, толкова е по-приятно.
Епиктет

От самотата се избавят не толкова при вида на някой човек, колкото при вида на честен, свестен и отзивчив човек.
Епиктет

Ако искаш да бъдеш добър, преди всичко считай себе си за лош.
Епиктет

Човек със свободна воля не може да бъде наричан роб.
Епиктет

Щом сме поканени на обяд, ядем това, което ни поднесат.
Епиктет

Свободният човек се разпорежда само с това, с което може да се разпорежда безпрепятствено. А да се разпорежда безпрепятствено той може само със самия себе си. И затова, ако видиш, че някой човек иска да се разпорежда не със самия себе си, а с други, то знай, че той не е свободен – той е станал роб на своето желание да властва над хората.
Епиктет

Ако щастието ти се намира във властта на други хора, то ти непременно ще се боиш от хората.
Епиктет

Стремиш ли се да се понравиш, си близко до падението.
Епиктет