Франсоа дьо Ларошфуко - Цитати

Херцог Франсоа дьо Ларошфуко е един от големите майстори в областта на художествената проза. Неговите „Максими“ представляват кратки афоризми от няколко реда. В тази категория има 102 цитата, подредени в 11 страници.

Жените по-лесно преодоляват своята страст, отколкото своето кокетство.
Франсоа дьо Ларошфуко

Хората предпочитат повече да говорят за себе си лошо. от колкото съвсем да не говорят.
Франсоа дьо Ларошфуко

Както е свойствено на големите умове да влагат в малко думи богато съдържание, така, напротив, бедните духове имат дарбата да говорят много, без да казват нищо.
Франсоа дьо Ларошфуко

По-добре е да употребим ума си за понасяне на нещастията, които ни сполетяват, отколкото за предвиждане на онези, които могат да ни постигнат.
Франсоа дьо Ларошфуко

Вежливостта на ума се състои в способността да мислиш честно и изтънчено.
Франсоа дьо Ларошфуко

Съобразителният човек трябва да подрежда интересите си според значението им и да ги догонва по реда им. Нашата алчност обаче нарушава често този ред, подтиквайки ни да се стремим едновременно към много неща, така че, като пожелаваме силно най-маловажните, ние пропускаме най-значителните.
Франсоа дьо Ларошфуко

Нищо не е в състояние да унизи толкова самодоволството ни, колкото съзнанието, че в даден момент порицаваме това, което сме одобрили друг път.
Франсоа дьо Ларошфуко

Не признаваме съдиите, когато се касае за най-малките ни интереси, а искаме нашето добро име и нашата слава да зависят от присъдата на хора, които са враждебно настроени към нас било поради ревност, било поради предубеждение или слабо разбиране на нещата. Подлагаме на изпитание и спокойствието, и живота си, за да накараме тези хора да се произнесат в наша полза.
Франсоа дьо Ларошфуко

Признаваме грешките си, за да поправим чрез искреността си щетите, които те ни нанасят в очите на хората.
Франсоа дьо Ларошфуко

По-лесно е да пренебрегнеш изгодата, отколкото да се откажеш от прищявката.
Франсоа дьо Ларошфуко