Франсоа дьо Ларошфуко - Цитати

Херцог Франсоа дьо Ларошфуко е един от големите майстори в областта на художествената проза. Неговите „Максими“ представляват кратки афоризми от няколко реда. В тази категория има 221 цитата, подредени в 23 страници.

Гордостта е обща за всички хора; единствената разлика е как и кога я проявяват.
Франсоа дьо Ларошфуко

Порядъчните хора ни зачитат за нашето достойнство, а тълпата - за щастието на съдбата.
Франсоа дьо Ларошфуко

Копията са добри само тогава, когато те скриват от нас смешните страни на лошите оригинали.
Франсоа дьо Ларошфуко

Доверието помага на разговора повече, отколкото ума.
Франсоа дьо Ларошфуко

Можеш да дадеш на другия разумен съвет, но никога не можеш да го научиш на разумно поведения.
Франсоа дьо Ларошфуко

За да се оправдаем в собствените си очи, често се убеждаваме, че не можем да постигнем целта; всъщност ние не сме безсилни, а слаба воля.
Франсоа дьо Ларошфуко

Любовта е една, а фалшификатите под нея - хиляди.
Франсоа дьо Ларошфуко

Еднакво трудно е да се угоди и на този, който обича много силно, и този, който съвсем не обича.
Франсоа дьо Ларошфуко

Прекалената бързина на разплащането за оказаната услуга е своего рода неблагодарност.
Франсоа дьо Ларошфуко

Невъзмутимостта на мъдреците е само умението да се скриват чувствата дълбоко в сърцето.
Франсоа дьо Ларошфуко