Христо Ботев - Цитати

Христо Ботьов Петков, според собствения му правопис, известен като Христо Ботев, (6 януари 1848 г. - 1 юни 1876 г.) е български национален герой, революционер, поет и публицист. В тази категория има 26 цитата, подредени в 3 страници.

... на нас са ни потребни сега такива произведения, които отговарят на нашите потребности и стремления и които да имат съвременен и общочовешки интерес.
Христо Ботев

...и науката, и литературата, и поезията, и журналистиката... би трябвало да заемат характера на политическа пропаганда, т.е. да се съобразят с живота, със стремленията и потребностите на народа и да не бъде вече науката за наука, изкуството за изкуство, а журналистиката за преживяне старото, изгнилото...
Христо Ботев

Тиранства съществуват и там, дето няма турци.
Христо Ботев

Тиранства съществуват и там, дето няма турци.
Христо Ботев

...при днешното обществено и политическо устройство на човечеството сиромахът е навсякъде роб, а робът навсякъде - сиромах.
Христо Ботев

Религията е такова също нещастие за човечеството, каквото е била чумата, холерата и войната...
Христо Ботев

Българският народ се намира под натиска на едно такова несносно и безчовешко иго, което не му позволява да се развие нито в умствено, нито в нравствено, нито в материално отношение.
Христо Ботев

Гладният се не учи, вързаният се не възпитава, и битият не може да пее.
Христо Ботев

Само когато народът и човечеството се развиват исторически свободно, само тогава и личността ще намери своята свобода.
Христо Ботев

Човешката борба за свобода изисква множество ръце и мозъци.
Христо Ботев