Ирландски мъдрости и поговорки

В тази категория има 8 цитата.

За умния и намек е достатъчен.
Ирландска поговорка

Дърводелецът е лош, но треските са добри.
Ирландска поговорка

Пази се от гнева на търпеливия човек.
Ирландска поговорка

Забравеният дълг също трябва де бъде платен.
Ирландска поговорка

Една жена ми каза, че една жена и казала...
Ирландска поговорка

По-добре за минута да си страхливец, отколкото през целия си останал живот - мъртвец.
Ирландска поговорка

По-добре за минута да си страхливец, отколкото през целия си останал живот - споминал се.
Ирландска поговорка

Има две неща, за които да се тревожиш - дали си здрав или болен. Ако си здрав - значи няма за какво да се тревожиш. Ако си болен - има две неща, за които да се тревожиш - дали ще оздравееш, или ще умреш. Ако оздравееш - няма за какво да се тревожиш. Ако умреш - има две неща, за които да се тревожиш - дали ще отидеш в Рая или в ада. Ако отидеш в Рая - няма за какво да се тревожиш. Но ако отидеш в ада, ще бъдеш толкова зает да поздравяваш приятелите си, че няма да имаш време да се тревожиш. Така че защо да се тревожиш?!
Ирландска поговорка