Стивън Ериксън - Цитати

В тази категория има 43 цитата, подредени в 5 страници.

Тежкият живот породи строги закони, не само в жизнените потребности, но и в тези, които вярват.
Стивън Ериксън

Творението изисква унищожаване. Оцеляването изисква нещо друго да не успее да оцелее. Никое съществуване не е било наистина доброкачествено.
Стивън Ериксън

Ако цивилизацията беше градина, то тя бе лошо поддържана и всеки градинар бе скаран с другия. Лични страсти подхранваха отровни растения и водеха до горчива жътва.
Стивън Ериксън

Погледът на охраната беше насочен към него, очи твърди и пронизителни.
Стивън Ериксън

Душата не знае по-голяма мъка от това да си поеме дъх, който започва с любов и завършва със скръб.
Стивън Ериксън

Пазете се от сенки, носещи подаръци.
Стивън Ериксън

Никога не се пазари с човек, който няма какво да губи.
Стивън Ериксън

Историята не означаваше нищо, защото единствената приемственост беше глупостта на хората.
Стивън Ериксън

Прахът мечтае за света, който някога е бил. Но прахът, уви, не командва вятъра.
Стивън Ериксън

Винаги сте се представяли за най-суровия юмрук на империята, нали, Корболо Дом? Сякаш жестокостта е добродетел.
Стивън Ериксън