"Бъди жив!" - заявява клоунът. Ако си жив, ти трябва да размахваш ръце, да скачаш, да шумиш, да се смееш и говориш с хората. Защото животът е пълна противоположност на смъртта. Когато умреш, ти оставаш завинаги в една и съща позиция. Ако си прекалено тих, ти не живееш.
Паулу Коелю

Подобни

Знаеше също така, че човек може да издържи една седмица на жажда, две седмици на глад, много години без покрив над главата си, но не може да издържи на самотата. Тя е най-страшното от всички мъчения, от всички страдания.
Паулу Коелю

Любовта е необуздана сила. Когато се опитваме да я контролираме, тя ни унищожава. Когато се опитваме да я вкараме в затвор, тя ни поробва. Когато се опитваме да я разберем, се чувстваме изгубени и объркани.
Паулу Коелю

Понякога трябва да обиколиш целия свят, за да разбереш, че съкровището е скрито в собствения ти дом!
Паулу Коелю

Но внезапно, без никакво смислено обяснение, влизам под душа и избухвам в плач. Правя го в банята, защото там никой не може да чуе хлипанията ми и да зададе въпроса, който толкова много мразя да чувам: "Добре ли си?".
Паулу Коелю

Защото, ако има някаква утеха в трагедията да изгубиш любим човек, тя е необходимата вяра, че може би така е по-добре...
Паулу Коелю

За да стигнеш до съкровището, трябва да следваш поличбите. Бог е предопределил пътя, който всеки от нас трябва да извърви на този свят. Нужно е само да прочетеш това, което е написал за теб.
Паулу Коелю

Затвори някои врати днес. Не от гордост, неспособност или арогантност, а просто, защото те не водят на никъде.
Паулу Коелю

Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства.
"Алхимикът", Паулу Коелю

Абсолютна свобода не съществува: съществува само свободата да изберем нещо и от този миг насетне, да се чувстваме обвързани от собственото си решение.
Паулу Коелю

Дълго размишлявах и открих, че не съм влязла в онова кафене случайно; най-важните срещи са били уговорени от душите преди още телата да са се видели.
"Единайсет минути", Паулу Коелю