Във всяко отрицателно събитие се крие семето на големия успех.
Наполеон Хил

Подобни

Мненията са най-евтиният артикул на света. Ако разчитате на чужди мнения, трудно ще ви бъде да си изградите свои собствени.
Наполеон Хил

Добрите идеи нямат твърдо установена цена. За беда специалните знания са далеч по-достъпни и лесни от идеите.
Наполеон Хил

Всеки неуспех носи в себе си зародиша на големия успех.
Наполеон Хил

Успехът не идва за един ден - всъщност той няма да дойде, докато не сте върнали всичко, което дължите на всички, които са ви подпомогнали.
Наполеон Хил

Кой ви каза, че това, което искате, не може да стане? И какво толкова е постигнал самият той, че да си служи с думата "невъзможно" така свободно?
Наполеон Хил

Всеки ден изисквайте от живота някакви разумни дивиденти, вместо да очаквате те сами да дойдат. Ще се изненадате колко много от желаните в живота неща притежавате, без да ги забелязвате.
Наполеон Хил

Сурова и безкомпромисна истина е, че в нашата материалистична епоха, ако човек не разполага с достатъчно пари, може да бъде издухан като песъчинка при всеки повей на вятъра.
Наполеон Хил

Не забравяйте, че това, което сте, е благодарение на мислите, които властват в съзнанието ви.
Наполеон Хил

Животът е шахматна дъска и вашият противник е времето. Играете срещу противник, който няма да толерира нерешителността.
Наполеон Хил

Истински богат е онзи, който има повече приятели, отколкото врагове, не се страхува от никого и е толкова зает да строи, че няма време да руши надеждите и плановете на другите.
Наполеон Хил