Никой не тръгва по нов път, без да си е взел поука от спъванията, паданията и нараняванията по стария.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Подобни

Всеки брак по разум с времето може да прерасне в история за любов. И всяка любов с годините може да се затлачи в мътилката от егоизъм, корист и меркантилност.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Човек лесно намира оправдания за собствените си грешки. И трудно изравя доводи, с които да обясни чуждите.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Ако живееш в нечие сърце, не е задължително да го опустошиш, преди да си тръгнеш от там.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Това, което отличава една жена от всички останали, е обожанието на мъжа, влюбен в нея.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Жените, които преминават през живота с високо вдигната глава, винаги са с едни гърди напред пред онези, които се разхождат с високо вдигнати крака.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Човешката близост често пъти се чувства най-осезателно от разстояние.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Мълчанията отдалечават повече от разстоянията.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Това, което търсим, ни намира само.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Да залагаш на сигурността е най-несигурното нещо на този свят.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл

Съществуват много начини да съблазниш един мъж и само един да го задържиш - като открие в теб жената, която осмисля стремежите му.
"Степен на докосване", Силвия Кристъл