Чудомир - Цитати

Димитър Христов Чорбаджийски с псевдоним Чудомир е български писател-хуморист, краевед и художник. Произведенията на Чудомир са преведени на румънски, руски, словашки, сръбски, чешки и други езици. В тази категория има 7 цитата.

Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата.
Чудомир

Дорде открият таланта, заприлича на кранта.
Чудомир

Писателят-хуморист често улеснява задачата на философа. Той спомага да разберем човешката природа по един приятен начин.
Чудомир

Покаянието на лицемера е също така лицемерие.
Чудомир

Мъжът започва да дири ум в жена си чак след като е опитал всичко друго у нея.
Чудомир

Една лъжа може да обиколи света, докато истината още си връзва обувките.
Чудомир

Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говореха само това, което са добре премислили.
Чудомир