Дядо Добри - Цитати

Добре Димитров Добрев, известен като Дядо Добри и наричан от някои "Светецът от Байлово", е български дарител за реставриране и поддържане на много български християнски храмове. В тази категория има 2 цитата.

Който има добра душа, има трудна съдба...
Дядо Добри

Добрата воля е справедлива и истинна. Всичко в нея е добро. Не бива да лъжем, да крадем, да прелюбодействаме. Трябва да се обичаме един друг, както Бог ни обича.
Дядо Добри